Skip to main content

1:1 Sets voor Erwin Olaf & Bekleidung

fotografie-expositie-interieur-erwin-olaf

1:1 Sets voor Erwin Olaf en de parallelle expositie Bekleidung vormen samen het eerste deel van een drieluik dat Het Nieuwe Instituut de komende jaren wijdt aan het interieur. In dit eerste deel vormen twee gedachten over de cultuur van het interieur het uitgangspunt: het idee van interieur als uitdrukking van het individu en het interieur als startpunt van architectuur. Beide noties vinden hun oorsprong in de negentiende-eeuwse romantiek en zijn ook nu nog actueel.

Sets voor Erwin Olaf, ontworpen door Floris Vos

Het Nieuwe Instituut toont in 1:1 Sets for Erwin Olaf zes bestaande, driedimensionale sets die zijn ontwikkeld voor Erwin Olaf door decorontwerper Floris Vos. Deze sets scheppen een wereld die slechts ten behoeve van de foto bestaat; zij zijn uitsluitend gemaakt om een personage tot leven te roepen. Hoe kunnen zij door een bezoeker worden beoordeeld? Behoren deze 1:1 modellen tot de wereld van architectuur of design? Of behoren deze projecties van een gedroomde binnenwereld tot het domein van de kunst?

Kunstenaarsbehang

De sets van Erwin Olaf en Floris Vos worden gecombineerd met de tentoonstelling Bekleidung. In de negentiende eeuw verwees het begrip Bekleidung (bekleding) – op basis van het onderscheid tussen een muur en een wand - naar de afbakening van ruimte als het primaire doel van de architectuur. Maar wat betekent Bekleidung vandaag de dag als de kunstenaar een decoratieve wand opvat als plaats voor de verbeelding? Bekleiding toont kunstenaarsbehang geselecteerd door gastcurator Erich Weiss van onder andere Sylvie Fleury, Damien Hirst, General Idea, Sarah Lucas en Andy Warhol.

Bij de tentoonstelling worden verschillende lezingen- en debatten, colleges, workshops en rondleidingen georganiseerd, zoals de Benno Premsela Lezing op 24 november. Bij 1:1 Sets voor Erwin Olaf verschijnt een essay.

Interieur drieluik

Het drieluik over interieur wordt de komende jaren in Het Nieuwe Instituut vervolgd met 1:1 Stijlkamers en 1:1 Showrooms. De eerste gaat nader in op het interieur als educatief model, terwijl showroom stilstaat bij het interieur als middel voor verleiding

(Zondag 17 november zijn deze en ook de andere tentoonstellingen in Het Nieuwe Instituut gratis toegankelijk. Voor meer informatie: www.hetnieuweinstituut.nl)